Statybos montavimo darbai

Melioracijos sistemų statybos ir remonto darbai
Hidrotechninių (IV sudėtingumo klasės) statinių statybos ir rekonstravimo darbai
Susisiekimo komunikacijų: automobilių transporto (krašto, rajoninės
ir vietinės reikšmės kelių ir mieto gatvių) bei pėsčiųjų judėjimo vietų
statybos darbai
Išorės inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotėkų) įrengimo darbai
Aplinkos sutvarkymo darbai
Tiltų, kai atstumas tarp atramų iki 18 m (išskyrus magistraliniuose keliuose), statybos ir remonto darbai
Gyvenamųjų, viešojo naudojimo, pramonės ir kitos ūkinės veiklos pastatų statyba
Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių statybos darbai

Generalinis direktorius

Stanislovas Mačiulskis
Tel. (8 450) 46610
Mob. tel. (8 682) 66291
El. paštas: s.maciulskis@birzuranga.lt

Vyr. dispečeris

Dalė Ulenskienė
Tel. (8 450) 46804
Mob. tel. (8 612) 93140
El. paštas: d.ulenskiene@birzuranga.lt