Pagrindinis | Biržų ranga, UAB

• UAB „Biržų ranga“ buvo įkurta 1956 m. Tuomet ji vadinosi Biržų MMS. Vėliau pavadinimai daug kartų keitėsi iki tol, kol įvykus 2008 m. kovo 28 d. akcininkų susirinkimui buvo nutarta pertvarkyti bendrovę į uždarąją akcinę bendrovę „Biržų ranga“.

• UAB „Biržų ranga“ yra atestuota Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje (atestato Nr. 0085), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje (atestato Nr. 29-MKT), įdiegėme integruotą kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią standartų ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001 reikalavimus.

» Daugiau

Mūsų paslaugos

• Melioracijos sistemų statybos ir remonto darbai;
• Hidrotechninių (IV sudėtingumo klasės) statinių statybos ir rekonstravimo darbai;
• Susisiekimo komunikacijų: automobilių transporto (krašto, rajoninės
ir vietinės reikšmės kelių ir mieto gatvių) bei pėsčiųjų judėjimo vietų
statybos darbai;
• Išorės inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotėkų) įrengimo darbai;

• Aplinkos sutvarkymo darbai;
• Tiltų, kai atstumas tarp atramų iki 18 m (išskyrus magistraliniuose keliuose), statybos ir remonto darbai;
• Gyvenamųjų, viešojo naudojimo, pramonės ir kitos ūkinės veiklos pastatų statyba;
• Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių statybos darbai.

» Daugiau
tvirtinimo darbai

Širvėnos ežero pakrantės ties kapinėmis tvirtinimo darbai.

Uždarosios akcinės bendrovės „Biržų ranga" akcininkų d ė m e s i u i !

 

UAB „Biržų ranga“ (kodas 154802275, Rinkuškių g. 26, Rinkuškių k., Biržų r.) praneša, kad bendrovės valdyba informuoja ir 2023 m. kovo 31 d. šaukia visuotinį akcininkų susirinkimą.

 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

2. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.

3. Einamieji klausimai.

 

Susirinkimo vieta – UAB „Biržų ranga“ salėje (Rinkuškių g. 26, Rinkuškių k., Biržų r.). Susirinkimo pradžia 8,00 val., susirinkimo dalyviai registruojami nuo 7,00 val., susirinkimo apskaitos diena yra 2023 m. kovo 30 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

 

Su susirinkimo dokumentais nuo 2023 m. kovo 20 d. galima susipažinti bendrovės buveinėje – Rinkuškių g. 26, Rinkuškių k., Biržų r., tel. Nr. ( 8 618 ) 34204.