Rinkuškių g. 26, Rinkuškių k., Biržų r. sav

  info@birzuranga.lt

Kokybės vadyba

UAB „BIRŽŲ RANGA“ KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

UAB "BIRŽŲ RANGA" - viena didžiausių ir seniausių įmonių rajone (įkurta 1956 m.). Per ilgametę praktiką mūsų kolektyvas paliko gilius pėdsakus kuriant rajono infrastruktūrą, melioruojant žemę, tvarkant aplinką (nutiesti nauji ir modernizuoti keliai, tiltai, inžineriniai tinklai, pastatyta dauguma rajono hidrotechninių statinių, suremontuoti viešosios paskirties bei kultūros paveldo objektai ir t.t.). Nėra rajone įmonės ar gyventojo, kurie nesinaudotų mūsų transporto, kelių ir statybinės technikos paslaugomis, paslaugomis tvarkant gatves, žemės sklypus, remontuojant pastatus ir t.t.


Bendrovė nuolatos tobulina savo veiklą. Siekdami išlaikyti ir dar labiau sustiprinti savo konkurencingumą, Bendrovė įdiegė ir nuolat tobulina integruotą kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią standartų ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 reikalavimus.


Pasiekti numatytus tikslus ir įgyvendinti įsipareigojimus užsakovams - tokia yra pagrindinė mūsų veiklos varomoji jėga.


Mūsų nuostatos kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos srityse:


 • kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos standartų principų laikymasis yra mūsų veiklos plėtojimo ir tobulinimo varomoji jėga;
 • siekiame būti profesionaliausi ir geriausi savo paslaugų teikėjai, nes esame reiklūs sau patiems;
 • visur ir visada siekiame geriausių rezultatų. Savo klientams siekiame įrodyti, kad bendradarbiaujant su mumis, jų investicijos atsipirks su kaupu;
 • siekiame nuolatos tobulinti Bendrovės valdymo procesus ir kiekvieną naują užsakymą realizuoti vis aukštesniu organizaciniu-techniniu lygiu;
  didelį dėmesį skirti aplinkosaugai ir darbuotojų saugai bei sveikatai. Atidžiau planuoti gamybos sąnaudas, taupiai ir racionaliai naudoti išteklius, laikytis LR teisinių aplinkosaugos ir darbuotojų saugos bei sveikatos reikalavimų, rengti ir įgyvendinti priemones aplinkos taršai mažinti ir profesinės rizikai šalinti ir mažinti;
 • siekiame vis geresnių rezultatų darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti - taikant rizikos veiksnių valdymą, nuolat vykdant nelaimingų atsitikimų bei profesinių ligų prevenciją, sudarant saugią darbo aplinką bendrovės darbuotojams ir lankytojams, tinkamai parenkant saugias darbo bei apsaugos priemones, suteikiant galimybę darbuotojams konsultuotis bei skatinant jų dalyvavimą priimant, įgyvendinant ir tobulinant įvairius sprendimus veiklos kokybės, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos klausimais;
 • siekiame nuolatinio kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumo gerinimo.
 • didesnę reikšmę skirti regiono įmonių ir gyventojų poreikių bei investicinių pajėgumų tyrimui. Tyrimo rezultatus naudoti veiklos strategijai formuoti ir gamybiniams pajėgumams vystyti;
 • dirbti su patikimais tiekėjais ir subrangovais, kad jų teikiamos paslaugos ir jų darbuotojų darbo sąlygos atitiktų mūsų bendrovės politiką, keliamus tikslus, teisinius reikalavimus;
 • plėtoti naują personalo valdymo sampratą. Darbuotojams sudaryti geresnes galimybės mokytis, siekti vis didesnės atsakomybės ir pripažinimo;
 • veiklos trūkumams šalinti pirmenybę teikiame prevencinėms priemonėms.

Periodiškai (ne rečiau kaip kartą per metus) vadovybinės vertinamosios analizės metu analizuojame Kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos rezultatyvumą, rengiame programas vis aukštesniems tikslams siekti, skiriame išteklius jų įgyvendinimui ir sistemos tobulinimui.


Bendrovės kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika prieinama visuomenei, visi darbuotojai ir asmenys dirbantys Bendrovės pavedimu supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis.


Bendrovės politika periodiškai peržiūrima, vadovaujantis jos nuostatomis kiekvienais metais nustatomi konkretūs Bendrovės kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos tikslai.

2020 m. gegužės 29 d.

Generalinis direktorius, Stanislovas Mačiulskis

Suderinta su UAB „Biržų ranga“ profesine sąjunga:

2020 m. gegužės 29 d.

Profesinės sąjungos pirmininkas

Deimantas Simėnas