Vizija

Būti pripažintu ir patraukliausiu rangovu Aukštaitijos organizacijoms, ūkininkams bei gyventojams.

Būti konkurencingais vykdant bendrastatybinius ir specialiuosius statybos darbus.

Misija

UAB "BIRŽŲ RANGA" kolektyvas savo patirtimi ir gamybiniais sugebėjimais siekia padėti Aukštaitijos organizacijoms, verslininkams ir individualiems gyventojams įgyvendinti idėjas kuriant naujus ir modernizuojant bei remontuojant turimus pastatus; padeda rajonų savivaldybėms kurti aukštesnės kokybės aplinką (tiesti ir remontuoti kelius, gatves, tiltus, inžinerines sistemas, įgyvendinti hidrotechninius projektus ir t.t.); siekia sudaryti savo darbuotojams sąlygas efektyviai ir saugiai dirbti. Mes siekiame, kad kiekvienas Bendrovės darbuotojas galėtų atskleisti savo sugebėjimus ir būtų aktyvus misijos vykdytojas. Ši nuostata sudaro sąlygas Bendrovei tobulėti, plėtotis ir geriau tenkinti vis augančius mūsų klientų ir pačių darbuotojų poreikius.

Mūsų vertybės

Profesionalumas, atsakomybė, siekis tobulėti, pagarba klientams, darbuotojams, partneriams ir visuomenei.

Mūsų privalumai

Atsakinga ir patyrusi specialistų bei darbuotojų komanda,
sugebėjimas efektyviai valdyti projektus (savo jėgomis atliekant
bendruosius ir specialiuosius statybos darbus bei apdailą).