Rinkuškių g. 26, Rinkuškių k., Biržų r. sav

  info@birzuranga.lt

Įvykdyti objektai

Objektas: Biržų rajono Drąseikių kaimo melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimas (2016 m.).
Užsakovas: Biržų rajono Drąseikių kaimo melioracijos statinių naudotojų asociacija.


Objektas: Silosinės statyba (2016 m.).
Užsakovas: ŽŪB ,,Agaro riešutas”.


Objektas:
Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos Biržuose, Kaštonų g. 13, stadiono rekonstravimo, bėgimo tako, šuolių į tolį bei rutulio
stūmimo sektorių ir universalios aikštelės statybos ir darbo projekto parengimo darbai (2016 m.).
Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės administracija.

Objektas: Sandėliavimo paskirties pastato rekonstrukcijos darbai.
Užsakovas: UAB ,,Agaras”

Objektas: Biržų rajono Kirdonių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimo darbai (2015 m.).
Užsakovas: Kirdonių melioracijos statinių naudotojų asociacija.


Objektas: Biržų rajono Parovėjos seniūnijos melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimo darbai (2015 m.).
Užsakovas: Parovėjos seniūnijos melioracijos statinių naudotojų asociacija.


Objektas: Biržų rajono Kvetkų melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai (2015 m.).
Užsakovas: Kvetkų melioracijos statinių naudotojų asociacija.


Objektas: Biržų rajono Roviškių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimas (2015 m.).
Užsakovas: Biržų rajono Roviškių melioracijos statinių naudotojų asociacija.


Objektas: Kultūros paskirties pastato Biržų r. sav. Širvėnos sen., Kirkilų k., Mokyklos g.14, kapitalinio remonto pritaikant dalį patalpų amatų centrui, kitos paskirties statinių statybos darbų darbo projekto atlikimas (2015 m.).
Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės administracija.


Objektas: Biržų rajono Pabiržės seniūnijos, Gulbinų tvenkinio avarinės būklės hidrotechninių statinių rekonstravimo papildomi darbai (2015 m.).
Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės administracija.

Objektas: Biržų rajono Papilio seniūnijos Apaščios sausinimo sistemos griovių ir juose esančių hidrotechnikos statinių remonto darbai (2014 m.).
Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės administracija.


Objektas: Biržų rajono Parovėjos seniūnijos Aukštosios Gervės sausinimo griovių remonto darbai (2014 m.).
Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės administracija.


Objektas: Biržų rajono Kurklių ir Kirdonių kaimų dalies melioracijos statinių rekonstravimas (2014 m.).
Užsakovas: Topolio melioracijos statinių naudotojų asociacija.


Objektas: Širvėnos ežero išvalymo ir pakrančių sutvarkymo (I etapo, 2 dalis) darbai (2014 m.).
Užsakovas: UAB "Hidrum".


Objektas: Savarankiško gyvenimo namų pastato Biržų m. statybos darbai (2014 m.).
Užsakovas: Biržų rajono saviovaldybės administracija.

Objektas: Biržų ligoninės pastatų ir šildymo sistemos renovavimo darbai, darbo projekto parengimas (2013 m.).
Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės administracija.


Objektas: Kempingo pastatų ir statinių, Basanavičiaus g. 69 A, Biržuose, statyba (2013 m.).
Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės administracija.


Objektas: Biržų rajono Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijų dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbai (2013 m.).
Užsakovas: Biržų rajono Žvejotgalos melioracijos statinių naudotojų asociacija.


Objektas: Biržų rajono Papilio ir Parovėjos seniūnijų dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbai (2013 m.).

Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės administracija.

Objektas: Biržų miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas (2012 m.).
Užsakovas: AB "Montuotojas" MF Alytuje.


Objektas: Biržų rajono Pačeraukštės seniūnijos dalies melioracijas statinių rekonstravimo darbai (2012 m.).
Užsakovas: Sodeliškių melioracijos statinių naudotojų asociacija.


Objektas: Biržų rajono savivaldybės kaimų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų valyklų atnaujinimo darbai (2012 m.).
Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės administracija.

Objektas: 3 rekrecinių teritorijų Rokiškio r. sutvarkymo ir pritaikymo viešąjai turizmo infrastruktūrai.
Užsakovas: UAB "Rokmelsta".


Objektas: Biržų rajono Kvetkų ir Papilio kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbai (2011 m.).
Užsakovas: Biržų rajono Kvetkų melioracijos statinių naudotojų asociacija.

Objektas: Biržų r. Užušilių ir Anglininkų kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbai (2011m.).
Užsakovas: Biržų rajono Parovėjos sen. melioracijos statinių naudotojų asociacija.

Objektas: Dabikinės upės ruožo išvalymo darbai Akmenės r. (2011 m.).
Užsakovas: Akmenės rajono savivaldybės administracija.

Objektas: Mūšos-Nemunėlio (Lielupės) baseino sausinimo sistemų ir jose esančių melioracijos statinių rekonstravimo Šiaulių rajone darbai (2011 m.).
Užsakovas: UAB "Snieginos transportas"

Objektas: Dalies pastato (unikalus Nr. 4400-0305-9450) rekonstrukcija, pritaikant Guostagalio kaimo bendruomenės reikmėms.
Užsakovas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija.

Objektas: Elektrėnų marių dalies, esančios šiaurinėje miesto dalyje, išvalymo pakrantės sutvarkymo darbai (2010 m.).
Užsakovas: Elektrėnų savivaldybės administracija.


Objektas: Biržųr. Širvėnos seniūnijos dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbus su techninio darbo projekto parengimu, statinio projekto vykdymo priežiūra ir viešinimo paslaugomis (2010 m.).
Užsakovas: Biržų r. Širvėnos sen. melioracijos statinių naudotojų asociacija.

Objektas: Nuotekų, vandentiekio tinklai, NS-03 siurblinė Biržų mieste (2010 m.).
Užsakovas: UAB "KRS".

Objektas: Biržų r. Nemunėlio Radviliškio seniūnijos dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbai (2010 m.).
Užsakovas: Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio seniūnijos melioracijos statinių naudotojų asociacija.

Objektas: Vabalninko miesto aplinkkelio rekonstravimo darbai (2010 m.).
Užsakovas: AB "Panevėžio keliai".

Objektas: Biržų rajono Medeikių pagrindinės mokyklos pastato rekonstravimo darbai (2010 m.).
Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės administracija.


Objektas: VšĮ Likėnų reabilitacijos ligoninės gydymo korpuso rekonstrukcijos darbai (2010 m.).
Užsakovas: VšĮ Likėnų reabilitacijos ligoninė.

Objektas: Biržų r. Pabiržės sen. Kirdonių kadastrinės vietovės dalies valstybinės žemės drenažo sistemų remonto ir rekonstravimo darbai (2009).
Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės administracija.


Objektas: Dvidešimties butų gyvenamojo namo statybos darbai (2009 m.).
Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės administracija.


Objektas: Pakruojo miesto nuotekų ir vandentiekio tinklo išplėtimas (2009 m.).
Užsakovas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija.


Objektas: Skysto kuro ir dujų degalinė Pasvalio g. Nr.1a Biržų m. (2009 m.).
Užsakovas: A. Dzelzio įmonė.


Objektas: Jonavos nafta ir jos produktais užteršto grunto ir vandens biologinio valymo komplekso Daigučių kaime , Kulvos sen., Jonavos r. modernizavimo darbai (2009 m.).
Užsakovas: Viešoji įstaiga "Grunto valymo technologijos".

Objektas: Biržų stambiagabaričių ir žaliųjų atliekų priėmimo aikštelių bei atliekų perkrovimo stoties įrengimo darbai (2008 m.).
Užsakovas: AB "Panevėžio statybos trestas".


Objektas: VšĮ Biržų ligoninės rekonstravimo darbai (2008 m.).
Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės administracija.

Objektas: Biržų miesto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijos darbai (2007 m.).
Užsakovas: AB "Montuotojas" MT Alytuje.


Objektas: Biržų miesto stadiono rekonstravimo darbai (2007 m.).
Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės administracija.


Objektas: Viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro pastato rekonstrukcijos darbai.
Užsakovas: VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras (2007 m.).


Objektas: Biržų rajono savivaldybės administracijos pastato renovacijos ir dalinio perplanavimo darbai (2007 m.).
Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės administracija.


Objektas: Biržų rajono Parovėjos seniūnijos Užušilių sausinimo sistemos griovių ir hidrotechnikos statinių remonto ir rekonstravimo darbai (2007 m.).
Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės administracija.


Objektas: Lankytojų centro įrengimo Biržų regioniniame parke darbai rekonstruojant pastatą, esantį Biržų m. Rotušės g. 10 (2007 m.).
Užsakovas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.


Objektas: Biržų r.Papilio sen. Pamiškės ir Palaidžios kaimų dalies valstybinės žemės drenažo sistemų remontas ir rekonstravimas (2007 m.).
Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės administracija.


Objektas: Biržų r. Pačeriaukštės seniūnijos Čeriaukštės sausinimo sistemos dalies griovių ir Pasvaliečių kaimo valstybinės žemės drenažo sistemų remontas ir rekonstravimas (2007 m.).
Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės administracija.


Objektas: Biržų - Rinkuškių aglomeracijos vakarinės dalies nuotekų ir vandentiekio tinklų bei inžinerinių statinių plėtra (2007 m.).
Užsakovas: AB "Panevėžio statybos trestas".


Objektas: Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio, Pačeriaukštės, Pabiržės, Papilio, Parovėjos ir Širvėnos seniūnijų kelių su žvyro danga priežiūra (2007 m.).
Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės administracija.