Atsiliepimai

Objektas: Biodujas naudojančios termofikacinės elektrinės statyba, kitos paskirties statiniai.
Užsakovas: UAB "Saraga".

Objektas: ŽŪB "Girsūdai" grūdų priėmimo, valymo, džiovinimo ir sandėliavimo technologinių įrenginių kompleksas.
Užsakovas: ŽŪB "Girsūdai".

Objektas: Biržų rajono Papilio ir Pabiržės seniūnijų dalies 

melioracijos statinių rekonstravimo darbai.
Užsakovas: Bariškių melioracijos statinių naudotojų asociacija.

Užsakovo apibendrinančios išvados

Objektas: Biržų rajono Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijų dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbai.

Užsakovas: Biržų rajono Žvejotgalos melioracijos statinių naudotojų asociacija.

Objektas: Biržų rajono Papilio ir Parovėjos seniūnijų dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbai.
Užsakovas: Biržų rajono Nemunėlio melioracijos statinių naudotojų asociacija.

Užsakovo apibendrinančios išvados

Objektas: Biržų rajono Parovėjos ir Kirdonių kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbai.
Užsakovas: Užsakovas: Biržų r. melioracijos statinių naudotojų asociacija “Serbenta".

Objektas: Biržų rajono Pačeraukštės ir Papilio seniūnijų dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbai
Užsakovas: Sodeliškių melioracijos statinių naudotojų asociacija.

Objektas: Biržų rajono Juodžionių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimo darbai.
Užsakovas: Juodžionių melioracijos statinių naudotojų asociacija.

Objektas: Biržų r. Širvenos ir Vabalninko seniūnijų dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbai.
Užsakovas: Pagavenių melioracijos statinių naudotojų asociacija.

Objektas: Noriūnų bendruomenės namų (Noriūnų buvusio bendrabučio pastaro dalies) remonto darbai.
Užsakovas: Noriūnų bendruomenė.

Objektas: Dalies pastato (unikalus Nr. 4400-0305-9450) rekonstrukcija, pritaikant Guostagalio kaimo bendruomenės reikmėms
Užsakovas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija.

Objektas: Dabikinės upės ruožo išvalymo darbai Akmenės r.
Užsakovas: Akmenės rajono savivaldybės 

administracija.

Objektas: 20 butų gyvenamas namas Vėjo g. 26 Biržuose.
Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės administracija.

Objektas: Nuotekų, vandentiekio tinklai, NS-03 siurblinė Biržų mieste.
Užsakovas: UAB "KRS''.

Objektas: Biržų r. Kirdonių, Kvetkų, Užušilių ir Medeikių kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai.
Užsakovas: Biržų r. melioracijos statinių naudotojų asociacija.

Objektas: Biržų r. Pabiržės sen. Kirdonių kadastrinės vietovės dalies valstybinės žemės drenažo sistemų remonto ir rekonstravimo darbai.
Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės administracija.

Objektas: Pakruojo miesto nuotekų ir 

vandentiekio tinklo išplėtimas.
Užsakovas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija.

Objektas: Biržų r. Požemio, Šilynės, Širvėnos, Rinkuškių sausinimo sistemų ir Juodupės griovių ir juose hidrotechnikos statinių rekonstravimo darbai. Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės administracija.

Objektas: Biržų rajono Pabiržės ir Pačeriaukštės seniūnijų
Bėrės ir Šeriaukštės sausinimo sistemų griovių ir hidrotechnikos
statinių remontas ir rekonstravimas.
Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės administracija.

Objektas: Skysto kuro ir dujų degalinė Pasvalio g. Nr.1A 

Biržų m. pagal užsakovo techninį projektą.
Užsakovas: A. Dzelzio įmonė.

Objektas: Biržų miesto stadiono lauko inžinerinių tinklų įrengimas.
Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės 

administracija.

Objektas: Biržų rajono Papilio seniūnijos Vainupio sausinimo sistemos griovių ir valstybinės žemės drenažo sistemų remontas ir rekonstravimas.
Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės administracija.

Objektas: Smėlio ir naftos gaudyklių įrengimas.
Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės administracija.

ir priežiūra.

Objektas: Biržų rajono Vabalninko seniūnijos Ringužės sausinimo sistemos griovių, juose esančių hidrotechnikos statinių remontas ir rekonstrukcija.
Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės administracija.

Objektas: Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio seniūnijos Perkaso Gervės ir Nemunėlio Radviliškio sausinimo sistemų griovių, jų statinių remontas ir rekonstravimas.
Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės administracija.

Objektas: Biržų rajono Pačeriaukštės seniūnijos dalies
valstybinės žemės drenažo sistemų ir Čeriaukštės sausinimo sistemos
griovių ir juose esančių statinių remontas ir rekonstravimas.
Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės administracija.

Objektas: Biržų - Rinkuškių aglomeracijos vakarinės dalies nuotekų ir vandentiekio tinklų bei inžinerinių statinių plėtra.
Užsakovas: UAB "Panevėžio statybos trestas"

Objektas: Kaišiadorių miškų urėdijos medelyno laistymo 

sistema.
Užsakovas: VĮ Kaišiadorių miškų urėdija.

Objektas: Šukionių kaimo gyvenvietės dalies vandentvarkos sistemos tobulinimas.
Užsakovas: Šukionių kaimo bendruomenė.

Objektas: Biržų rajono Rinkuškių ir Biržų kaimų vandentvarkos infrastruktūros atnaujinimas ir tobulinimas.
Užsakovas: Rinkuškių bendruomenė.

Objektas: Smilgių kaimo gyvenvietės dalies vandentvarkos sistemos tobulinimas.
Užsakovas: Smilgių kaimo bendruomenė.

Objektas: Prekybos centro "IKI" aikštelės vandentiekio, nuotėkynės ir lietaus kanalizacijos įrengimo statybos darbai.
Užsakovas: UAB "Baltisches Haus".

Objektas: Joniškio rajono Kepalų seniūnijos, Kepalų kaimo gatvių rekonstrukcija.
Užsakovas: Joniškio rajono savivaldybės administracija.

Objektas: Biržų rajono Papilio pagrindinės mokyklos pastatų ir šilumos ūkio rekonstrukcija.
Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės administracija.

Statybos organizacinis - techninis lygis

Objektas: Biržų rajono Kratiškių gyvenvietės ir Juodupės sausinimo griovių, jų statinių statybos ir renovacijos darbai.
Užsakovas: Kratiškių kaimo bendruomenė.

Objektas: Biržų rajono Pačeriaukštės gyvenvietės ir Čeriaukštės sausinimo sistemos griovių, jų statinių statyba ir renovacija.
Užsakovas: Pačeriaukštės kaimo bendruomenė.

Objektas: Biržų rajono Papilio seniūnijos Gudiškio ir
Jusiagirio kaimų dalies valstybinės žemės drenažo sistemų ir Pariškių
sausinimo sistemos griovių remonto ir rekonstravimo darbai.
Užsakovas: Biržų rajono savivaldybės administracija.

Objektas: Kultūros namų rekonstravimas ir pritaikymas lankytojų centrui Rotušės g. 10, Biržai.
Užsakovas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Objektas: Biržų miesto šilumos tinklų rekonstrukcija.
Užsakovas: UAB LITESKO filialas "BIRŽŲ ŠILUMA".

Objektas: Joniškio rajono Maironių kaimo kapinių praplėtimo darbai.
Užsakovas: Joniškio rajono savivaldybės administracija.