Statybos montavimo darbai

Melioracijos sistemų statybos ir remonto darbai;
Hidrotechninių (IV sudėtingumo klasės) statinių statybos ir rekonstravimo darbai;
Susisiekimo komunikacijų: automobilių transporto (krašto, rajoninės ir vietinės reikšmės kelių ir mieto gatvių) bei pėsčiųjų judėjimo vietų statybos darbai;
Išorės inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotėkų) įrengimo darbai;
Aplinkos sutvarkymo darbai;
Tiltų, kai atstumas tarp atramų iki 18 m (išskyrus magistraliniuose keliuose), statybos ir remonto darbai;
Gyvenamųjų, viešojo naudojimo, pramonės ir kitos ūkinės veiklos pastatų statyba;
Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių statybos darbai.

Statybos direktorius

Stanislovas Mačiulskis
Tel. (8 450) 46610
Mob. tel. (8 682) 66291

El. paštas:
s.maciulskis@birzuranga.lt

Vyr. dispečeris

Dalė Ulenskienė
Tel. (8 450) 46804
Mob. tel. (8 612) 93140
El. paštas:
d.ulenskiene@birzuranga.lt